Montaż konstrukcji dachów wykonanych w stosowanej przez nas technologii różni się od wykonywania tradycyjnej więźby ciesielskiej dwoma zasadniczymi cechami – czasem montażu oraz jakością. W odniesieniu do ścian w szkielecie drewnianym dochodzi jeszcze wyeliminowanie technologii mokrej (zapraw murarskich) oraz dużo większa izolacyjność termiczna ścian. W zakładzie produkcyjnym są przygotowane nie tylko gotowe wiązary lub ściany, lecz także wszelkie drewniane elementy uzupełniające i materiały montażowe. Komplet elementów konstrukcji jest dowożony jednym transportem na plac budowy. Ekipa montażowa wyposażona jest w nowoczesne i wydajne narzędzia oraz specjalistyczne przybory. Niektóre z nich zostały wykonane na podstawie projektów sporządzonych przez nas i wykorzystujących nasze doświadczenia. Wykorzystując własny dźwig ekipa bardzo szybko ustawia główne elementy konstrukcji. Następnie uzupełnia je o inne mniejsze i wykonuje niezbędne połączenia i regulacje. Montaż wykonywany jest zgodnie z projektem dostarczonym przez naszego projektanta. Taki proces montażu umożliwia uzyskanie jakości konstrukcji lepszej od tradycyjnych.