W naszym biurze projektowym w Poznaniu, zespół doświadczonych  konstruktorów wykonuje szczegółowy projekt konstrukcji dachu lub całego domu.  Prace projektowe mają na celu uzyskanie konstrukcji całkowicie spełniających oczekiwania inwestora przy zachowaniu wymogu poniesienia jak najniższych kosztów. Jednocześnie należy zachować wymagania stawiane przez polskie i europejskie przepisy budowlane, normy i aprobaty techniczne. Spełnienie tych wszystkich wymagań przy projektowaniu złożonych konstrukcji inżynierskich nie byłoby w pełni możliwe bez wykorzystania komputerowych technik wspomagających projektowanie. Specjalistyczne oprogramowanie licencjonowane przez Mitek Industries Polska pozwala konstruktorom na kompleksową analizę całego dachu oraz domu na podstawie jego geometrii, obciążeń i innych danych uzyskanych od Klienta. Dalej konstruktor określa szczegółowe rozwiązania bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu. Rozwiązanie takie jest weryfikowane poprzez przeprowadzenie pełnej analizy wytrzymałości konstrukcji. Na tym etapie dobierane też są wszystkie niezbędne przekroje i wymiary elementów. W efekcie powstaje optymalna pod względem ekonomicznym i wytrzymałościowym konstrukcja dachu lub domu. Ostatnim etapem prac jest sporządzenie pełnej i szczegółowej dokumentacji dla inwestora, warsztatu wykonującego wiązary dachowe, belki stropowe lub ściany domów oraz dla ekipy montażowej.